Haber

“2024 LGS’de matematik ve Türkçe sorularının belirleyici olacağı görülüyor”

Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ile Ortaokul Bölüm Başkanları Liselere Geçiş Sistemi Sınavını değerlendirdi. Bu yıl LGS’ de Türkçe sorularının zorlayıcı olduğunu belirten Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, “Türkçe dersi sorularının geçen yıla göre çok daha zorlayıcı tarzda sorulduğu görülmektedir. Türkçe dersinin sözel bölümde, sınavın belirleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz. matematik dersi özelinde seçici olabilecek soruların sayısı bu sene biraz daha fazla tutulmuştur. Tek soru tek kazanımı sorgular, mantığından bu sene uzaklaşıldığı görülmektedir” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başladı. Sınavın birinci bölümünde öğrencilere 50 soruluk sözel alan testi için 75 dakika süre verilirken ikinci bölümünde ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre tanındı. Sınavda A, B, C ve D olmak üzere 4 farklı kitapçık kullanıldı. Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ile Uğur Okulları ve Uğur Kurs Ortaokul Bölüm Başkanları sınav sonrası öğrencilerden gelen soru yorumları üzerinden soruları değerlendirdi.

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, “LGS’deki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve çalışma kitabı sorularıyla genel anlamda uyumlu sorulara yer verildiği gözlemlenmiştir. Bu yıl geçen seneden farklı olarak öğrenciler tüm ünitelerden sorumlu olarak sınava girmiştir” dedi.

Bu yıl LGS’ de Türkçe sorularının zorlayıcı olduğunu belirten Kurt “Türkçe dersinde sorular zorlayıcı tarzda hazırlanmıştır. Anlam bilgisi ve görsel yorumlama soruları çeldiricisi yüksek sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle Türkçe dersi sorularının geçen yıla göre çok daha zorlayıcı tarzda sorulduğu görülmektedir. Türkçe dersinin sözel bölümde, sınavın belirleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz. Sınavın genelinde görsele bağlı yorumlama, sözcük ve cümle bilgisi, metin yorumlama, dil bilgisi ve yazım-noktalama konularına yer verilmiştir. T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise özellikle kavram bilgisini yoklayan sorular karşımıza çıkmaktadır. Dikkat gerektiren bir sınav olup öğrencilerin yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri de ölçülmüştür. Bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur” dedi.

KURT: TEK SORU TEK KAZANIMI SORGULAR, MANTIĞINDAN BU SENE UZAKLAŞILDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR

LGS geneline bakıldığında matematik dersinin sorularının çok basit düzeyde olan 6 soru dışında dikkatli ve sorgulanarak okunması gerektiğinin göze çarptığını aktaran Kurt,” Tarz olarak matematikte çeldiricilerden vazgeçmeyen LGS bu sene de çeldiricilere yer vermiştir. Çeldiricilerin elenmesi için soru kökünü dikkatli okumanın önemi büyüktür. Öğrenciler, matematik sorularının çözümünde zaman sıkıntısı yaşamış olabilirler. Matematik soruları içerik bakımından geçen yıl sorulan sorularla basit bilişsel düzeydeki soruların soruluş biçimi hariç benzerlik göstermektedir. Matematik dersi özelinde seçici olabilecek soruların sayısı bu sene biraz daha fazla tutulmuştur. Tek soru tek kazanımı sorgular, mantığından bu sene uzaklaşıldığı görülmektedir. Örneğin, Pisagor Teoremini bağlayan bir soruda kareköklü sayıların veya tam kare sayıların büyüklük küçüklük ilişkisi bulunmaktadır. Sayısal bölümün diğer dersi olan fen bilimlerinde ise görsellerin yoğun kullanıldığını görmekteyiz. Sınavda zorlayıcı ve çeldiricileri güçlü, seçici olabilecek nitelikte sorular bulunmaktadır. Tüm ünitelerden soru sorulmuştur. Orta zorlukta bir sınavdır” diye konuştu.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sorularının önceki yıllara nazaran biraz daha zorlayıcı olduğunu söyleyen Kurt “Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi soruları öğrencinin muhakeme gücünü ve bilgisini test eden, okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen tarzda hazırlanmıştır. Ayrıca yorum gerektiren sorularda öğrencinin bilgi seviyesi de ölçülmek istenmiştir. İngilizce dersinde, çeldirici sorulara yer verilmemiştir. Öğrencinin çıkarımlar yaparak doğru cevaba ulaşmasını sağlayan sınav soruları ile karşılaşılmıştır. Akademik anlamda yıl boyunca düzenli çalışan, ünite kazanımlarında bulunan sözcük bilgisi ve bu sözcüklerin geçtiği paragraf, okuma parçası ve diyalog çalışmalarına ağırlık veren öğrenciler sınavda başarı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

BÜKE: BU YIL SINAVDA METİN SORULARINA DAHA AZ YER VERİLDİĞİ GÖZE ÇARPMAKTADIR

Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke ise LGS Türkçe sınav sorularının MEB’in sene içinde yayımlamış olduğu örnek sorularla ve çalışma kitabı sorularıyla benzerlik gösterdiğini söyledi. Büke, “Sorular; okuma becerisini ölçme, tablo-grafik yorumlama, metin tahlili ve şekil üzerinden tekrar şekil (görsel) yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, görsele dayalı sözel mantık yorumlama, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini sorgulama, dilbilgisi kurallarını çözümleme tarzında hazırlanmıştır. Metin içeriklerinde “Dilimizin Zenginliği” projesi gibi güncel konulara da yer verildiği görülmektedir. Ayrıca bu yıl sınavda metin sorularına daha az yer verildiği göze çarpmaktadır. Bazı sorular yenilikçi, öğrencileri analitik ve çoklu düşünmeye sevk eden; öğrencinin bilişsel yeterliliğini sınayan yaratıcı tarzda hazırlanmıştır. Görsel ve grafik yorumlama soruları ile görsele bağlı sözel mantık yorumlama soruları oldukça dikkat gerektiren ve çok iyi okunması gereken sorular olarak öne çıkmıştır. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyulmuştur. Sınavın genelinde öğrencinin okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, bilgiden çıkarım yaptırmaya yönelik sorulara yer verilmiştir. Beş altı soru oldukça dikkat gerektiren ve zorluk düzeyi çok yüksek tarzda sorulmuştur. Eleyiciliği yüksek bir sınav olduğu ifade edilebilir” diye konuştu.

“BİLGİYE DAYALI SORULAR İLE DE ÖĞRENCİNİN VAR OLAN BİLGİSİ SORGULANMIŞTIR”

LGS Sınavı’nda T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde, Milli Eğitim Bakanlığının belirtmiş olduğu kazanımlara uygun sorular sorulduğunu söyleyen T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölüm Başkanı Burcu Aksoy Sertkahya, “Sınavda, alıntı metinlere yer verilmiş, paragraflar uzun tutulmuş, neden-sonuç ilişkisine dayalı bilgiyi yoklayan ve dikkat gerektiren, ayırt edici, eleyici nitelikte sorulara yer verilmiştir. Bunun yanı sıra kavram bilgisi gerektiren sorular da sorulmuştur. Ayrıca sınavda, bilgiyi yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik soruların sorulduğu da görülmüştür. Sorularda harita bilgisi sorgulanmamış ancak tablo verilmiştir. Sınavın kapsadığı konular yine geçen yıllarda olduğu gibi; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ünitelerin belirli konularından seçilmiş, konu aralığı çok geniş tutulmamıştır. 7. ve son ünite olan ‘Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası’ ünitesinden ise hiç soru sorulmamıştır. Genel olarak bakıldığında dikkat gerektiren bir sınav olup öğrencilerin yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri ölçülmüş ve onlardan akıl yürütmeleri beklenmiştir. Ayrıca bilgiye dayalı sorular ile de öğrencinin var olan bilgisi sorgulanmıştır. Yıl boyunca konu eksiği bulunmayacak şekilde çalışan, bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur” dedi.

AKIN: GENEL OLARAK OKUDUĞUNU ANLAMA, YORUMLAMA VE ÇIKARIM YAPMA BECERİLERİNİ ÖLÇEN, NEDEN- SONUÇ İLİŞKİSİNİ SORGULAYAN SORULARA YER VERİLMİŞTİR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Merve Akın, “2024 LGS din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sorularının MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara benzerlik gösterdiği görülmektedir. Öğrencilerin sorumlu olduğu her üniteden dengeli şekilde soru sorulmuştur. Sorular, 8.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kazanımlarına uygundur. Genel olarak okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini ölçen, neden- sonuç ilişkisini sorgulayan sorulara yer verilmiştir. Doğrudan bilgiyi ölçen iki soru bulunmaktadır. Bazı sorular sarmal nitelikte olup birden fazla kazanımı ölçmektedir. Sorular genel olarak kolay ve orta zorluk derecesindedir. Dikkat gerektiren, bilgiyi ölçen paragraf soruları sorulmuştur. Bunun yanında, çıkarım yapılması istenen öncüllü sorulara da yer verilmiştir. Sınavda çeldiricisi yüksek bir soruya yer verildiği görülmektedir. Ancak dikkatli okuyan öğrenciler bu soruyu doğru yanıtlayabilirler. Doğrudan bilgiyi ölçen sorulara yer verildiği için önceki yıllara göre daha belirleyici bir sınav olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

ERDEM: ÇELDİRİCİ SORU İÇERMEYEN, NET SORULARDAN OLUŞAN VE GRAFİK SORULARINA YER VERİLMEYEN BİR SINAV UYGULANMIŞTIR

LGS 2024 İngilizce sorularına bakıldığında dikkat çeken ilk detayın soruların orta zorluk seviyesinde olup bazı soruların öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik olduğunu söyleyen İngilizce Bölüm Başkanı Serra Erdem, “Çeldirici soru içermeyen, net sorulardan oluşan ve grafik sorularına yer verilmeyen bir sınav uygulanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10. üniteden soru çıkmamıştır. Akademik yıl boyunca MEB tarafından yayınlanan örnek sorular ile karşılaştırdığımızda, okuduğunu anlama ve diyalog sorularını özümseyerek yapan öğrenciler çıkan bu soruları dikkatle okuduğunda rahatlıkla cevap verebilecek ve başarılı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu